Βάιος Παπαδημητρίου Χειρουργός Ουρολόγος Ανδρολόγος στη Λαμία. Ουροδυναμικός έλεγχος, Εύκαμπτη κυστεοσκόπηση, Βιοψία προστάτη, Υπερπλασία προστάτη, Ουροδυναμική μελέτη, Ουρολογικά προβλήματα, Υπερηχογράφημα νεφρών κύστης προστάτη.

Εκπαιδευτικό έργο

Διδασκαλία - Εκπαίδευση των Φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης

Συμμετείχε ανελλιπώς από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2009 στη διδασκαλία από Αμφιθεάτρου των φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης του 7ου και 8ου εξαμήνου στα πλαίσια του μαθήματος της Ουρολογίας.

Τις ακαδημαϊκές περιόδους 2007-2008 και 2008-2009, συμμετείχε στη διδασκαλία από Αμφιθεάτρου των φοιτητών Ιατρικής του κατ’ επιλογήν μαθήματος της Ανδρολογίας του 8ου εξαμήνου.

Επίσης συμμετείχε ανελλιπώς στην θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης κατά την Κλινική τους Ασκηση στην Ουρολογία, από το ακαδημαϊκό έτος 2005 έως 2009.

Υπήρξε συγγραφέας του κεφαλαίου ‘ Ακράτεια ούρων –Ουροδυναμικός έλεγχος’ στο βιβλίο Ουρολογίας των φοιτητών Ιατρικής ‘Σημειώσεις Ουρολογίας’ (Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2014)

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Χειρουργικής Νοσηλευτικής Ειδικότητας

Από το ακαδημαϊκό έτος 2007 έως 2009 συμμετείχε στη διδασκαλία του Νοσηλευτικού Τμήματος στα πλαίσια του Ετησίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος για τη χορήγηση Χειρουργικής Νοσηλευτικής Ειδικότητας

Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας - Πρόνοιας
Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας

Εκπαιδευτικός – Εργαστηριακός συνεργάτης του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας-Πρόνοιας του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Λαμίας ως εξής:

Ακαδημαϊκό έτος 2002-2003

• Χειμερινό εξάμηνο: Διδασκαλία του μαθήματος Εργαστήριο Φυσιολογίας Ι
   (2 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως , 2-12-2002 εώς 14-2-2003)

• Εαρινό εξάμηνο: Διδασκαλία του μαθήματος Εργαστήριο Φυσιολογίας Ι
   (2 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως , 24-2-2003 εώς 27-6-2003)

Ακαδημαϊκό έτος 2003-2004

• Χειμερινό εξάμηνο: Διδασκαλία του μαθήματος Εργαστήριο Φυσιολογίας Ι
   (2 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως , 22-9-2003 εώς 13-2-2004) 

Εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ 14 Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ο.Α.Ε.Δ Λαμίας

το έτος 2002-2003 στα μαθήματα:

• ‘Θεματική εργασία’ από 7-10-2002 εώς 7-2-2003
   (σύνολο 130 εκπαιδευτικές ώρες)

• ‘Τραυματολογία Ι’ από 7-10-2002 εώς 7-2-2003
   (σύνολο 30 εκπαιδευτικές ώρες)

• ‘Τραυματολογία ΙΙ’ από 7-2-2003 εώς 4-6-2003
   (σύνολο 28 εκπαιδευτικές ώρες)

• ‘Στοιχεία Ψυχιατρικής – Νευρολογίας Ι’ από 7-10-2002 εώς 7-2-2003
   (σύνολο 16 εκπαιδευτικές ώρες)

 

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

1. Ερευνητής στη Μελέτη Protocol H6D-MC-LVHG(a): A randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel design, 5-group, Multinational study to evaluate the efficacy, dose response and safety of Tadalafil once-a-day Dosing for 12 weeks in men with signs and symptoms of Benign Prostatic Hyperplasia από 9/2006

2. Ερευνητής στη Μελέτη ZEUS: «Αποτελεσματικότητα της θεραπείας με Zometa® για την πρόληψη των οστικών μεταστάσεων στους ασθενείς υψηλού κινδύνου με καρκίνο του προστάτη. Μια τυχαιοποιημένη, ανοιχτή, πολυκεντρική μελέτη της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας (EAU) σε συνεργασία με τη Σκανδιναβική Ομάδα Καρκίνου του Προστάτη (SPCG) και το Arbeitsgemeinschaft Urologische Onkologie (AUO)», από 6 Οκτωβρίου 2005.

3. Ερευνητής στη Μελέτη Protocol 191622-518 της Allergan: χρήση του Botox σε νευρογενείς κύστεις λόγω καταγμάτων σπονδυλικής στήλης.

4. Ερευνητής στη Μελέτη της χρήσης του Botox σε υπερλειτουργική κύστη λόγω σκλήρυνσης κατά πλάκας σε συνεργασία με τη Νευρολογική κλινική του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ηρακλείου. Πραγματοποίηση εγχύσεων Botox σε 30 σημεία ενδοεξωστηριακά με χρήση ειδικής βελόνης.