Βάιος Παπαδημητρίου Χειρουργός Ουρολόγος Ανδρολόγος στη Λαμία. Ουροδυναμικός έλεγχος, Εύκαμπτη κυστεοσκόπηση, Βιοψία προστάτη, Υπερπλασία προστάτη, Ουροδυναμική μελέτη, Ουρολογικά προβλήματα, Υπερηχογράφημα νεφρών κύστης προστάτη.

Νευρογενής κύστη

Η νευρογενής κύστη αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με βλάβη του νωτιαίου μυελού, σκλήρυνση κατά πλάκας και άλλες νευρολογικές νόσους. Εδώ ο ρόλος του ουρολόγου είναι καταλυτικός


Botox στη νευρογενή κύστη

Ως σήμερα το botox έχει χρησιμοποιηθεί με εξαιρετική επιτυχία σε διάφορες ειδικότητες της ιατρικής, όπως η ορθοπεδική και η πλαστική χειρουργική. Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται με επιτυχία στη νευρογενή υπερλειτουργική κύστη


Κατάγματα της σπονδυλικής στήλης

Σχεδόν όλοι οι ασθενείς με κατάγματα της σπονδυλικής στήλης και βλάβη του νωτιαίου μυελού έχουν επηρεασμένη λειτουργία της ουροδόχου κύστεως. Ο ουροδυναμικός έλεγχος αποτελεί το κλειδί στη διαχείριση αυτών των ασθενών


Σκλήρυνση κατά πλάκας

Η σκλήρυνση κατά πλάκας ή πολλαπλή σκλήρυνση αποτελεί ένα συχνό νευρολογικό νόσημα και είναι ένα από τα συχνότερα αίτια νευρογενούς κύστης. Το 70% των ασθενών θα εμφανίσουν κάποια στιγμή συμπτώματα από το ουροποιητικό σύμπτωμα


Διαλείποντες καθετηριασμοί

Οι διαλείποντες καθετήρες είναι έτοιμοι λιπασμένοι καθετήρες μίας χρήσης, αποτελούν το βασικό εργαλείο στη διαχείριση της νευρογενούς κύστης και έσωσαν τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων μετά το 1980