Βάιος Παπαδημητρίου Χειρουργός Ουρολόγος Ανδρολόγος στη Λαμία. Ουροδυναμικός έλεγχος, Εύκαμπτη κυστεοσκόπηση, Βιοψία προστάτη, Υπερπλασία προστάτη, Ουροδυναμική μελέτη, Ουρολογικά προβλήματα, Υπερηχογράφημα νεφρών κύστης προστάτη.

Υδροκήλη - Kύστη Eπιδιδυμίδας

Η υδροκήλη είναι μία από τις συχνότερες ουρολογικές παθήσεις και πρόκειται για συλλογή ορώδους υγρού ανάμεσα στον όρχι και στο δέρμα του οσχέου. Συνήθως είναι άγνωστης αιτιολογίας, αλλά μπορεί σπανιότερα να είναι δευτεροπαθής ως αποτέλεσμα φλεγμονής, τραυματισμού ή καρκίνου του όρχι και της επιδιδυμίδας.

Η υδροκήλη είναι μία ανώδυνη, προοδευτικά αυξανόμενου συνήθως μεγέθους ομαλή διόγκωση του ενός ή και των δύο ημιοσχέων. Συνήθως δεν δημιουργεί συμπτώματα, εκτός του αισθητικού κομματιού. Αν όμως έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις μπορεί να προκαλεί αίσθημα βάρους, βύθιο πόνο και δυσκολία κατά το περπάτημα. Η διάγνωση της τίθεται με την κλινική εξέταση και επιβεβαιώνεται με το υπερηχογράφημα του οσχέου, στο οποίο φαίνεται ο όρχις να εκτοπίζεται από την συλλογή του ορώδους υγρού (μαύρο χρώμα στον υπέρηχο).

Αν η υδροκήλη είναι μικρή και δεν δημιουργεί συμπτώματα, συνήθως προτείνουμε απλή παρακολούθηση. Αν είναι μεγαλύτερη, η καθιερωμένη θεραπεία είναι το χειρουργείο. Εναλλακτικά μπορεί να δοκιμαστεί παρακέντηση με καθοδήγηση υπερήχου στο ιατρείο και κένωση του περιεχομένου. Αυτό γίνεται με τοπική αναισθησία και είναι αρκετά απλό, αλλά στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ξανασυγκεντρώνεται υγρό. Σε κάποιους η εκ νέου συγκέντρωση μπορεί να αργήσει ,σε άλλους μπορεί όμως να μαζευτεί πάλι εντός εβδομάδων. Υπάρχουν πάντως και αρκετοί ασθενείς που δεν θα υποτροπιάσουν.

Όσον αφορά το χειρουργείο, απαιτείται γενική ή ραχιαία αναισθησία και νοσηλεία μίας ημέρας συνήθως. Γίνεται μία τομή στο όσχεο, διαχωρίζονται οι χιτώνες του όρχι, αδειάζει η υδροκήλη και οι χιτώνες αναστρέφονται και ράβονται, ώστε να μην ξανασυγκεντρωθεί υγρό. Στο τέλος το δέρμα του οσχέου ράβεται με απορροφήσιμα ράμματα μετά από προσεκτική αιμόσταση. Άλλοι ουρολόγοι τοποθετούν παροχέτευση και άλλοι όχι. Η πιθανότητα υποτροπής της υδροκήλης μετά το χειρουργείο είναι περίπου 5% και κυριότερες επιπλοκές είναι το σοβαρό αιμάτωμα, ο πυρετός, η μετεγχειρητική λοίμωξη και η διαπύηση του τραύματος.

Η κύστη της επιδιδυμίδας είναι μία ομαλή ωοειδής ή σφαιρική μάζα στην περιοχή κυρίως της κεφαλής της επιδιδυμίδας. Η επιδιδυμίδα είναι το όργανο που παίρνει από τον όρχι τα σπερματοζωάρια και τα ανεβάζει προς τον προστάτη. Το περιεχόμενο της κύστης συνήθως είναι ορώδες.

Η κύστη της επιδιδυμίδας είναι άγνωστης αιτιολογίας καλοήθης πάθηση. Η διάγνωση μπαίνει με την ψηλάφηση από τον ουρολόγο και το υπερηχογράφημα του οσχέου που την απεικονίζει άριστα ως ωοειδές ομαλών ορίων μόρφωμα με ανηχοϊκό περιεχόμενο. Άλλες παθήσεις που πρέπει να αποκλείσουμε είναι ο καρκίνος του όρχι, η υδροκήλη και οι σπάνιοι όγκοι της επιδιδυμίδας.

Αν η κύστη είναι μικρή έως λίγα εκατοστά και δεν δημιουργεί συμπτώματα, συνήθως προτείνουμε απλή παρακολούθηση ανά έτος. Αν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις ή προκαλεί πόνο ή αισθητικό πρόβλημα προχωράμε σε χειρουργείο. Το χειρουργείο απαιτεί γενική ή ραχιαία νάρκωση και αφαιρούμε ολόκληρη την κύστη προσεκτικά με τα τοιχώματά της, με μέγιστη προσπάθεια ώστε να αποφευχθεί η βλάβη της επιδιδυμίδας. Η νοσηλεία συνήθως είναι λίγων ωρών.