Βάιος Παπαδημητρίου Χειρουργός Ουρολόγος Ανδρολόγος στη Λαμία. Ουροδυναμικός έλεγχος, Εύκαμπτη κυστεοσκόπηση, Βιοψία προστάτη, Υπερπλασία προστάτη, Ουροδυναμική μελέτη, Ουρολογικά προβλήματα, Υπερηχογράφημα νεφρών κύστης προστάτη.

Αγγειομυολίπωμα νεφρού

Το αγγειομυολίπωμα του νεφρού αποτελεί έναν σχετικά συχνό καλοήθη όγκο του νεφρού. Είναι συχνότερο στις γυναίκες σε αναλογία 4 προς 1. Μπορεί να έχει και εντοπίσεις σε άλλα όργανα, όπως το ήπαρ, η μήτρα και οι πνεύμονες. Στους νεφρούς υπάρχουν είτε μεμονωμένα μονήρη ή στα πλαίσια μίας σπάνιας γονιδιακής πάθησης που λέγεται οζώδης σκλήρυνση σε λιγότερο από το 10% των περιπτώσεων. 

Συνήθως η διάγνωση γίνεται τυχαία σε απεικονιστικό έλεγχο, συνήθως υπερηχογράφημα. Στο υπερηχογράφημα έχουν χαρακτηριστική υπερηχογενή εικόνα, διαφορετική από τον καρκίνο του νεφρού. Για λόγους επιβεβαίωσης, ο ουρολόγος μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικό έλεγχο με μαγνητική τομογραφία που θεωρείται η πιο ειδική απεικονιστική εξέταση.

Τα αγγειομυολιπώματα συνήθως είναι μικρά και ασυμπτωματικά. Αν δώσουν συμπτώματα, συνήθως είναι βύθιος πόνος στην περιοχή του νεφρού, αιματουρία, υπέρταση και πυρετός. Σπάνια αλλά σοβαρή επιπλοκή είναι η ρήξη του αγγειομυολιπώματος στον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο με ραγδαία αιμορραγία. Αυτό μπορεί να βάλει σε κίνδυνο τη ζωή του αρρώστου λόγω καταπληξίας και ολιγαιμικού shock. 

Γενικά τα μικρά αγγειομυολιπώματα έως 3-4 εκατοστά σήμερα θεωρούνται εξ ολοκλήρου καλοήθεις όγκοι που δεν έχουν σχέση με τον καρκίνο του νεφρού. Συνήθως θα προτείνουμε απλή παρακολούθηση όταν είναι ασυμπτωματικά. Η συνήθης πρόταση είναι αν είναι μικρότερα των 4 εκατοστών ανά έτος και αν είναι μεγαλύτερα των 4 εκατοστών ανά εξάμηνο με υπερηχογράφημα ή μαγνητική τομογραφία. Σε περίπτωση αγγειομυολιπωμάτων που δημιουργούν συμπτώματα, η πρώτη επιλογή είναι ο εκλεκτικός εμβολισμός που γίνεται από επεμβατικό ακτινολόγο. 

Στις σπάνιες περιπτώσεις οξείας σοβαρής αιμορραγίας μπορεί να γίνει εκλεκτικός εμβολισμός σε επείγουσα βάση ή χειρουργική επέμβαση που συνήθως καταλήγει σε επείγουσα νεφρεκτομή. Το τι θα επιλεχθεί εξαρτάται κυρίως από τη διαθεσιμότητα επιλογών από το Νοσοκομείο, αν υπάρχει δηλαδή τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας που να μπορεί να λειτουργήσει σε επείγουσα βάση.