Βάιος Παπαδημητρίου Χειρουργός Ουρολόγος Ανδρολόγος στη Λαμία. Ουροδυναμικός έλεγχος, Εύκαμπτη κυστεοσκόπηση, Βιοψία προστάτη, Υπερπλασία προστάτη, Ουροδυναμική μελέτη, Ουρολογικά προβλήματα, Υπερηχογράφημα νεφρών κύστης προστάτη.

Δημοσιεύσεις

Πλήρεις δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα περιοδικά 

 1. Abnormal cytokine profile in patients with obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome and erectile dysfunction
  Mediators of Inflammation 2014 ; 2014: 568951
 2. Extracorporeal shock wave lithotripsy in the treatment of pediatric urolithiasis: a single institution experience
  International Brazilian Journal of Urology 2010 ; 36 :724-30
 3. ‘First clinical experience with Doli S 220F-XP extracorporeal lithotripter for urinary lithiasis’
  Journal of Endourology 2006; 20 : 479-482
 4. Does educational printed material manage to change compliance with prostate cancer screening?
  World Journal of Urology 2008; 26 : 365-373
 5. Endocervicosis of the bladder: report of a case and review of the current literature
  Int J Clin Exp Pathol. 2009;2(1):91-94
 6. Angiosarcoma of kidney: a case report and review of literature
  Urology Journal 2009 ; 6 :223-225
 7. Primary angiosarcoma arising from a multicystic kidney
  Saudi Medical Journal 2008 ; 29 : 1054-1055
 8. Syphilitic elephantiasis of penis and scrotum
  Urology Journal 2007 ; 4 : 245-247
 9. Prevalence of urolithiasis in rural thebes, Greece
  Rural and remote Health 2006 ; 6: 610-614
 10. The effectiveness of a scientific symposium to change urologists’ attitude towards treatment of LUTS/BPH
  International Urology and Nephrology 2007 ; 39 : 1153-1158
 11. Identification of insignificant Cancers of prostate
  International Journal of Cancer research 2007; 3 :162-166

Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια και δημοσιεύσεις σε μορφή περίληψης (abstract) σε διεθνή περιοδικά

 1. ‘Urodynamic differences between detrusor overactivity caused by multiple sclerosis and idiopathic detrusor overactivity’
  Abstract 554, 38th Annual Meeting of the International Continence Society (ICS)
  20-24 October 2008, Cairo
 2. ‘Rectal contractions during urodynamics. An artifact or sigh of neuropathy?’
  Abstract 548, 38th Annual Meeting of the International Continence Society (ICS)
  20-24 October 2008, Cairo
 3. ‘Obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome and erectile dysfunction: a randomized study of the efficacy of continuous positive airway pressure versus continuous positive airway pressure plus 5 mg tadalafil once daily and NPT findings . Preliminary results’
  24th Annual EAU Congress
  Stockholm 17-21 March 2009. Eur Urol Suppl 2009; 8(4): 215
 4. Relation between obstructive sleep apnoea-hypopnoea syndrome and erectile dysfunction (preliminary report)’
  American Thoracic Society International Conference 2008
  abstract A484
 5. ‘Does educational printed material manages to change compliance to PSA screening?’
  Poster-55, The First Athenian EuroAmerican Congress of Urology
  15-18 Ιουνίου 2006, Αθήνα
 6. Antibiotic usage for the treatment of urinary tract infections without prescription of a physician’
  International Urogynecology Journal
  2006, 17, Suppl. 559, p338
 7. ‘Atheromatous disease, and latent prostate cancer observations on autopsy study material’
  European Urology Supplements 2006
  Volume 5, Issue 2, 882
 8. ‘The initial experience from the use of synthetic cyan acrylic surgical sealant in the radical prostatectomy’
  European Urology Meetings, Vol.1 , No2
  October 2006, Abstract 69
 9. Psychological state and anticipation-of-the-result anxiety after the initial treatment period necessary to decide upon undergoing prostate biopsy’
  European Urology Meetings, Vol.1 , No2
  October 2006, Abstract 17
 10. Cancer volume and site of origin of impalpable adenocarcinoma of the prostate: relationship to local spread’
  European Urology Supplements 2007
  Volume 6, Issue 2, 913
 11. The use of α-blockers in the discharge of urinary tract calculi’
  EAU 3rd South Eastern European Meeting
  5 - 6 October 2007
 12. Heterogeneity of Gleason grade in impalpable multifocal adenocarcinomas of the prostate’
  EAU 3rd South Eastern European Meeting
  5 - 6 October 2007
 13. ‘Distigmine bromide in the treatment of recurrent urinary retention’
  EAU 4th South Eastern European Meeting
  17-18 Oct 2008
 14. Comparison between subjective and objective measurements in the evaluation of erectile dysfunction in patients with obstructive sleep apnea – hypopnea syndrome (OSAHS)’
  ERS 4-8 October 2008, P858