Βάιος Παπαδημητρίου Χειρουργός Ουρολόγος Ανδρολόγος στη Λαμία. Ουροδυναμικός έλεγχος, Εύκαμπτη κυστεοσκόπηση, Βιοψία προστάτη, Υπερπλασία προστάτη, Ουροδυναμική μελέτη, Ουρολογικά προβλήματα, Υπερηχογράφημα νεφρών κύστης προστάτη.

Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε ελληνικά συνέδρια και περιοδικά

 1. ‘Η παρεκοξίμπη ως νέα μορφή αναλγησίας στην εξωσωματική λιθοτριψία’
  18ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Ρόδος, 27 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου 2006, Τόμος Περιλήψεων P65
 2. ‘Ορθότοπη εγκρατής νεοκύστη. Αποτελέσματα δεκαετίας’
  18ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Ρόδος, 27 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου 2006, Τόμος Περιλήψεων P110
 3. ‘Νεφροκυτταρικό καρκίνωμα με επέκταση στην κάτω κοίλη φλέβα’
  18ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Ρόδος, 27 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου 2006, Τόμος Περιλήψεων Video 23
 4. ‘Έντονη αναπνευστική δυσχέρεια από πλήξη ρήξη του αριστερού ημιδιαφράγματος και εγκολεασμός εντός του αριστερού ημιθωρακίου του στομάχου , του μείζονος επιπλόου και του σπληνός’
  24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής , 2-5 Οκτωβρίου 2004 , Θεσσαλονίκη .Τόμος Περιλήψεων Ρ333
 5. Περισκωληκοειδικό απόστημα σε χρόνια λεμφογενή λευχαιμία υπό αγωγή με Glivec και μετεγχειρητική δυσλειτουργία του λεπτού εντέρου’
  24ο Π Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής , 2-5 Οκτωβρίου 2004 , Θεσσαλονίκη .Τόμος Περιλήψεων Ρ71
 6. ‘Ουροδυναμικές διαφορές μεταξύ ιδιοπαθούς υπερλειτουργικής κύστης και εξωστηριακής υπερλειτουργικότητας οφειλόμενης σε σκλήρυνση κατά πλάκας’
  2η Επιστημονική συνάντηση του τμήματος Ουροδυναμικής Νευροουρολογίας και Γυναικολογικής Ουρολογίας της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρίας, Χαλκιδική 27-29 Σεπτεμβρίου 2007, Τόμος Περιλήψεων P1
 7. ‘Η σχέση του συνδρόμου απνοιών υποπνοιών στον ύπνο και της στυτικής δυσλειτουργίας. Προκαταρκτικά αποτελέσματα’
  16ο Πανελλήνιο Συνέδριο νοσημάτων Θώρακος , Αθήνα 6-9 Δεκεμβρίου 2007, Τόμος περιλήψεων ΑΑ 092
 8. ‘Εξωσωματική λιθοθρυψία σε παιδιά. Η εμπειρία μας από τη χρήση του DO.LI.S λιθοθρύπτη.’
  19ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Χαλκιδική, Τόμος περιλήψεων DP7
 9. ‘Πλήρως υποστραφέν Νεόπλασμα όρχεος (Burned-out tumor of the testis) σε ασθενή με πολλαπλές μεταστατικές εστίες-Μία σπάνια περίπτωση.’
  19ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Χαλκιδική, Τόμος περιλήψεων CP41
 10. ‘Συσπάσεις του ορθού κατά τη διάρκεια της ουροδυναμικής μελέτης. Τυχαία παρατήρηση ή ένδειξη νευροπάθειας;’
  19ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Χαλκιδική, Τόμος περιλήψεων DP13
 11. ‘Η ουρολογία στη χειρουργική κλινική του καθηγητή Θεόδωρου Αρεταίου το έτος 1890’
  19ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Χαλκιδική, Τόμος περιλήψεων BP39
 12. Ουροδυναμικά ευρήματα σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας’
  15ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος, 8-10 Μαΐου 2009, Θεσσαλονίκη
 13. ‘Πρότυπη ανακοίνωση κλινικής έρευνας: Ουροδυναμικές διαφορές μεταξύ ιδιοπαθούς υπερλειτουργικής κύστης και εξωστηριακής υπερλειτουργικότητας οφειλόμενης σε σκλήρυνση κατά πλάκας’
  15ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος, 8-10 Μαίου 2009, Θεσσαλονίκη
 14. ‘Η σχέση του συνδρόμου Απνοιών-Υποπνοιών στον ύπνο και της στυτικής δυσλειτουργίας (προκαταρκτικά αποτελέσματα)
  16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, 6-9 Δεκεμβρίου 2007, Αθήνα, Τόμος Περιλήψεων ΑΑ 092
 15. ‘Σύγκριση θεραπείας με cpap και cpap και χαμηλών δόσεων Ταδαλαφίλης σε ασθενείς με στυτική δυσλειτουργία (ED) και σύνδρομο αποφρακτικών απνοιών υποπνοιών στον Ύπνο (ΣΑΑΥ)’
  17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, 20-23 Νοεμβρίου 2008, Αλεξανδρούπολη, Τόμος Περιλήψεων ΑΑ 047
 16. ‘Συσχέτιση στυτικής δυσλειτουργίας και συνδρόμου αποφρακτικών απνοιών υποπνοιών στον ύπνο (ΣΑΑΥ)’
  17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, 20-23 Νοεμβρίου 2008, Αλεξανδρούπολη , Τόμος περιλήψεων ΑΑ 04

Επιστημονικές ταινίες (video) σε ελληνικά συνέδρια

 • ‘Νεφροκυτταρικό καρκίνωμα με επέκταση στην κάτω κοίλη φλέβα’
  18ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Ρόδος, 27 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου 2006, Τόμος Περιλήψεων Video 23

Πλήρεις δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά

Σταθερός συνεργάτης από το 2007 στο περιοδικό Σύγχρονη Ουρολογία με τη στήλη ‘shortnews’ (σε όλα τα τριμηνιαία τεύχη παρουσίαση των 6 σημαντικότερων κατά την εκτίμησή μου δημοσιεύσεων στη Διεθνή βιβλιογραφία)

 • ‘Νεότερα δεδομένα στην Υπερλειτουργική Κύστη.’
  Ελληνική Ουρολογία 2012; 23-38
 • ‘Ο ρόλος του ουροδυναμικού ελέγχου στο σύνδρομο της υπερλειτουργικής ουροδόχου κύστεως’
  Σύγχρονη Ουρολογία 2007, 11: 18-22
 • Μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της nephron-sparing χειρουργικής στο νεφροκυτταρικό καρκίνωμα και ο ρόλος των χειρουργικών ορίων’
  Σύγχρονη Ουρολογία 2007, 12: 18-22
 • ‘Eνδοτραχηλίωση ουροδόχου κύστεως: αναφορά περιστατικού και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας’
  Ελληνική Ουρολογία 2007; 19:354-357
 • ‘Ο ρόλος του ουροδυναμικού ελέγχου στο σύνδρομο της υπερλειτουργικής ουροδόχου κύστεως’
  Ελληνική Ουρολογία 2008; 20: 25-29
 • ‘Καρκίνος της κύστεως Τ1G3’
  Σύγχρονη Ουρολογία 2007, 14: 36
 • ‘Η χορήγηση τεστοστερόνης προκαλεί καρκίνο του προστάτη;’
  Σύγχρονη Ουρολογία, Μάρτιος 2009, 22-29