Βάιος Παπαδημητρίου Χειρουργός Ουρολόγος Ανδρολόγος στη Λαμία. Ουροδυναμικός έλεγχος, Εύκαμπτη κυστεοσκόπηση, Βιοψία προστάτη, Υπερπλασία προστάτη, Ουροδυναμική μελέτη, Ουρολογικά προβλήματα, Υπερηχογράφημα νεφρών κύστης προστάτη.

Ολιγουρία - Ανουρία

Ολιγουρία ονομάζεται η ελάττωση της συνολικής ποσότητας ούρων σε επίπεδα συνήθως κάτω των 500 ml ανά 24ωρο. Συχνότερα η ολιγουρία είναι άμυνα του οργανισμού μας όταν έχει αιφνίδιες απώλειες υγρών με διάρροια, αφυδάτωση, εμετούς και πυρετό. Τότε συμπυκνώνει τα ούρα ώστε να περιοριστούν οι απώλειες. Τα ούρα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι σκούρα και πυκνά.

Ολιγουρία όμως μπορεί να εμφανιστεί και σε άλλες σοβαρότερες καταστάσεις. Αποτελεί αποτέλεσμα οξέων νεφρικών νοσημάτων, όπως η οξεία σπειραματονεφρίτιδα ή η οξεία νεφρική ανεπάρκεια για διάφορους λόγους. Επίσης μπορεί να οφείλεται σε απόφραξη του ενός νεφρού από πέτρα ή άλλο λόγο.

Ανουρία είναι η σχεδόν πλήρης διακοπή της παραγωγής ή της αποχέτευσης των ούρων. Τα ούρα που αποβάλει ο ασθενής είναι λιγότερα από 100 ml το 24ωρο. Η διαφορά από την επίσχεση ούρων είναι ότι ο άρρωστος δεν αισθάνεται καθόλου επιθυμία για ούρηση γιατί η κύστη του δεν έχει περιεχόμενο. Αντίθετα στην επίσχεση ούρων υπάρχει έντονος αγωνιώδης πόνος χαμηλά στην κοιλιά. Τα αίτια της ανουρίας μπορεί να είναι:

  • Προνεφρικά: Αφυδάτωση, αιφνίδια απώλεια μεγάλης ποσότητας αίματος, αφυδάτωση κ.α.
  • Νεφρικά: Οξεία νεφρική νόσος, οξεία σπειραματονεφρίτιδα κ.α.
  • Μετανεφρικά: Απόφραξη των νεφρών και από τις δύο πλευρές για οποιοδήποτε λόγο, απόφραξη του νεφρού όταν ο ασθενής είναι μονόνεφρος, καρκίνοι κύστεως και προστάτη, καρκίνοι γειτονικών οργάνων με διήθηση της κύστης ή των ουρητήρων κ.α.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, τόσο η ολιγουρία, όσο και η ανουρία είναι συμπτώματα και όχι παθήσεις. Η επείγουσα διερεύνηση θα αναδείξει την αιτία και θα σχεδιαστούν τα επόμενα βήματα.